רביתון - עיתון בית הספר הקהילתי על שם יצחק רבין - הוד השרון - גיליון מספר 3

עוד שנה עברה חלפה לה במהירות גדולה . אנו מקווים כי הצלחנו , בגרסה החדשה והמשודרגת של , הרביתון להעביר אליכם את העשייה העצומה שאנו שותפים לה מדי יום . ביומו אנו רוצים להודות לכל העושים במלאכה להצלחת . השנה

הרביתון

אנו מקווים כי תיהנו מקריאת העיתון !

חברי הוועדה : , רזין שחף

ונסה שמש , לירי דורון , דניאל אסיף , עמית מיכאלסון ,

, פיסצקי לירי מירון ,

ברונשטיין , רוני

שירה רוזנברג ,

פולינה

. שטיאסני

אלה קאופמן , עדי

: הגהה יהודית ברלינר

עורכת העיתון : מיכל שקד

Made with