אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - אוקטובר 2016