Første Steg nr. 2-2014

2 2014

et tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet

Hva er best for femåringene – barnehage, skole eller «skolsk» barnehage? side 8–19

Med Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning til Sogndal og Volda side 20

Profesjonsdebatten fortsetter side 44–50

SJEKK: UDF.NO/FORSTESTEG-EBLAD

Made with