Første Steg nr. 2-2014

LEDER

Femåringene

Hva er best for dem? Barnehage, skole – eller kanskje «skolsk» barnehage? De fleste av dere som leser dette, vil neppe være i tvil. Forskerne er heller ikke i tvil. Politikere, på den andre siden, kan ha sin egenagenda, ognå sierHøyresutdannings- politiske talskvinnepåStortinget, Kristin Vinje, at hungjerne ser spørsmålet utredet.

Det Vinje vil, er å la barna begynne ett år tidligere på skolen, og også å avslutte skoleløpet ett år tidligere, slik at de kanmøte arbeidslivet eller studier ett år yngre enn hva de er i dag. Hun er åpen på at hun synes det er god økonomi i dette. Blant annet vil presset på barnehagen lettes betraktelig. Men det kan da ikke skje her? Vel, ingen vet hvor harer og politikere hopper. Vil ikke de pedagogiskfagligemiljøene tor- pedere slike planer? Det får vi håpe, men: Jeg intervjuet Dion Sommer – se intervju i denne utgave – i april i år; han kunne fortelle atmens danske forskere har all mulig adgang til å ytre seg i massemediene, blir alt de sier rett og slett ignorert og oversett av politikerne, som gjør hva de vil uavhengig av hva forskningen tilsier. Vi får ta til oss speiderbevegelsens parole i både denne og andre saker som ikke er brennaktuelle, men som kanskje en dag likevel blir det: Alltid beredt! Hold av 4. desember! Første steg er inne i sin 10. årgang – og Første steg nr. 4 i år er selve jubileumsnummeret. Torsdag 4. desember arrangeres et heldags fagseminar i anled- ning jubileet, i Lærernes hus i Oslo – hold av datoen!Mer om seminaret kommer i Første steg nr. 3 i september.

Foto: Petter Opperud

Morgenbladet nr. 7, i februar i år, refererer Vinje på å ha sagt at hun synes femåringene kan begynne på skolen. I intervju i denne utgaven av Første stegmodererer hun dette til å foreslå utredning. IfølgeHøyres programer skole for femåringer ikke et spørsmål. At noe ikke er programfestet, betyr imidlertid ikke at tankene ikke tenkes, og Høyres utdanningspolitiske talskvinne på Stortinget er selvsagt ingen hvem som helst. Det kan tenkes at hun representerer flere enn seg selv i denne saken, som liksomen ulmebrann ved en gitt anledning plutselig kan blusse opp til å bli en høyst aktuell sak. Mitt poeng er: Bedre føre var. De som mener femåringene hører hjemme i barnehagen, har alle bildekortene pluss essene på hånden. Ingen av de intervjuede i denne utgaven, heller ikke Vinje, har klart å peke på en eneste forsker som mener femåringene vil ha det best i skolen. Det gjelder imidlertid å være våken om debatten kommer.

Arne Solli (sign.)

Ansvarlig redaktør: Arne Solli arnsol@udf.no tlf 24 14 23 51 / 24 14 20 00 913 72 699

Grafisk design: Melkeveien Designkontor www.melkeveien.no Trykk: Ålgård Offset AS Opstadveien 7, 4330 Ålgård

ISSN 1504-1891

Tekst- og fotobidragsytere til Første steg aksepterer at deres tekster og fotografier/ illustrasjoner også gjøres tilgjengelig via internettet. Bekreftet opplag: ifølge FagpressensMediekontroll: 26 983

Besøksadresse: Hausmannsgate 17, Oslo Postadresse: Første steg Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo

Abonnements- og annonsekonsulent: Markedskonsulent Hilde Aalborg ha@utdanningsnytt.no tlf 24 14 23 53

Made with