זה היה בכפר קטן / דוד יאיר

זה היה בכפר קטן

( ממש רחוק מכאן )

: כתב דוד יאיר

Made with FlippingBook HTML5