גושפרתה - גיליון 889

27/4/2018 | יב' אייר תשע"ח | ערש"ק פר' אמור פרתה גוש

חוגגים 70

מבית

889

למדינה

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

הכרעת דין מקוממת למחבל בצומת הגוש 10 <<

מדליק המשואה סיפורו של דב גולדשטיין 18 <<

תיירות פסטיבל האוכל מתחיל 28 <<

Made with FlippingBook - Online magazine maker