Hannie van Osnabrugge - Wegwijs in Windows 7

U ziet het venster Nieuw spel .

3 Klik op Afsluiten en een nieuw spel starten . Speel het spel nog een keer. Wilt u stoppen? 4 Klik op Spel en daarna op Afsluiten .

U ziet het venster Spel afsluiten .

5 Klik op Niet opslaan . Als u kiest voor Opslaan kunt u het spel de vol- gende keer afmaken. U bent weer terug bij het bureaublad.

28

Made with