Vejviseren 1938

O R D R U P - C H A R L O T T E N L U N D B A N K JII6ER8BORG ALLE 31 ■ ■ TLF. ORDRUP 3800

ORDRUPAFDELING 16JENT0FTE&0ME6NSBANK) SKOVSHOVEDBANK ØIIIBPYEJK* TLF.MBI.4S h |CJEITOFTEBABEH • TLF.ÜEIT0FTE100å1881¿TU1BVEJS2S• TLF.0RD8,693

Gjentofte Kommunes Vejviser 1938

TLF. HELRUP 2 0

K O K S

HELLERUP KULIMPORT i TUB0R6 HAVN

Made with