Onsdag 28. november 2018

2

Onsdag 28. november 2018 •

Skrinnhagen skole feiret nytt uteområde

Det nye uteområdet har vært et samarbeidsprosjekt mellom skole og FAU. Rektor Kristin Skibenes og FAU-leder Maria Brynstad Westvang.

Fredag var det tid for det som egentlig skulle være den store begivenheten på Skrinnhagen skole forrige uke. Åpning av nytt uteområ- de med gapahuk, klatrenett og utegriller. Fredag var en velfortjent festdag for Skrinnhagen skole. Med snor- klipping og pølsefest ble skolens nye uteområde med gapahuk, klatrenett og utegriller offisielt åpnet. Arbeidet med uteområdet Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

startet for et års tid siden, og har vært et samarbeid mellom skole og FAU. Prosjektet har fått støtte på 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. – Vi er så glade for å ha fått dette til, sa rektor Kristin Skibenes i sin åpningstale. Hun rettet en stor takk til vaktmestrene Nils Bollum, Kjetil Holm og Hans Petter Myrvang. De høstet både en oppfordret og en uopp- fordret applaus fra de 200 barne- skoleelevene på Biri. De har stått for grunnarbeid og montering av gapahuk og klatrenett, mens Biri IL fikk en takk for hjelpa med

Eilif Gullord (9), t.v. og William Jakula Sand (10) syntes det nye klatrenettet var helt topp under åpninga av det nye uteområdet med gapahuk, klatrenett og utegriller på Skrinnhagen skole fredag.

arbeid knyttet til utegrillene.

sånn, og så har vi spist grønnsaks- suppe her. Det er veldig fint og når man blir lei og kjeder seg i gapa- huken kan man bare gå rett ut her å klatre litt, sier Eilif Gullord (9) og William Jakula Sand, som fylte ti år mandag. Klatrenettet er guttas favoritt. Mange spørsmål Det omfattende hærverket skolen ble utsatt for natt til tirsdag forri- ge uke la ingen demper på freda- Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Hergunn Alfrida Breiland, født 1928, døde 18. november. Haldis Edrun Engen, født 1927, døde 17. november. Edel Flesvik, født 1920, døde 9. november. Bjørn Jahr, født 1951, døde 9. november. Ingeborg Kristine Kjendseth, født 1937, døde 7. november. Dødsfall

gens festdag. Etter at skolen måtte holde stengt på forrige tirs- dag, har ungene vært tilbake på skolen siden onsdag. – Det har vært veldig mange spørsmål og følelser hos elevene etter det som har skjedd. Vi mer- ker også at foreldrene har hatt den gode samtalen med barna om dette hjemme, sier Skibenes. Så vil det fortsatt ta uker før all skade etter hærverket er rettet opp. Marit Larsen, født 1930, døde 1. november. Øivind Lereng, født 1938, døde 7. november. Wilhelm Lundborg, født 1930, døde 11. november. Reidun Skaug, født 1929, døde 14. november. Trygve Sveum, født 1946, døde 10. november. Arild Tørud, født 1936, døde 7. november.

Passer godt På forsommeren fikk Skrinnhagen skole og DNT Gjøvik og omegn to millioner kroner til et femårig prosjekt kalt «Naturen som læringsarena». Her er barneskolen på Biri pilot, med målsettingen at 20 prosent av undervisningen skal foregå ute. – Det nye uteområdet var jo ikke planlagt med tanke på dette, men det passet jo veldig bra inn med tanke på å kunne drive under- visning ute, sier FAU-leder Maria Brynstad Westvang. Elevene har allerede blitt glad i det nye uteområdet. – Det er fint og gøy. Den nye gapahuken har fin og stor plass og vi har brukt den endel allerede, sier fjerdetrinnselevene Even G. Fjeld og Fredrik S. Lindokken. De forteller at de også har brukt gapa- huken i naturfagtimen. Et par fem- tetrinnselever er også godt for- nøyd. – Vi har vært her og spikket og

Fra venstre: Immehli Bryntesen, Amund S. Sletten og Mali Mikalsen Lund fant seg godt til rette og koste seg med pølse i den nye gapa- huken.

Barnefamiliene som forsvinner fra Gjøvik

de skal bo. I Østre Toten er det ønske om mer utbygging i Nordlia, noe som ville være et naturlig geografisk valg for mange som orienterer seg mot Gjøvik. Foreløpig er det noen skjær i sjøen, for ny bosetting skal ikke baseres på bilkjøring, ut fra gjeldende føringer. Problemet, slik vi ser det, er at T-bane og trikk ikke kommer til Hunndalen, Raufoss eller Nordlia med det første. Vi har heldigvis ring- ruta. Vi trenger barnefamiliene og alle andre innbyggere her i Innlandet. Selv i tider med tanker om fortetting og massiv leilighetsbygging i sentrum, må det være rom for å tilby boliger som familier ønsker seg av hensyn til sin egen livskvalitet.

av boliger som er mer egnet for småbarnsfamilier, om det kan bli litt reiseavstand mot Gjøvik. I Gjøvik finnes det selvsagt boliger, men prisene er ofte høyere og det er mange om beinet når det legges ut tom- ter og kurante hus for salg. Det er svært kort avstand mellom Raufoss og Hunndalen, og vår spådom er at grensene etter hvert kommer til å bli utvisket, slik at områdene i Gjøvik og Vestre Toten en gang i framtida kommer til å vokse mer eller mindre sammen. Linja som utgjør kommunegrensa er ikke avgjørende. Kommunikasjon er et stikkord, og Gjøvikbanen har en helt klar betydning når innbyggerne skal ta valget om hvor

Du leste nylig i vår avis om paret med tre barn som for- søkte å skaffe seg ny bolig i Gjøvik, men som i stedet endte på Raufoss. De bodde i utgangspunktet i Gjøvik kommune, og ville gjerne fortsette å bo der. Men det viste seg for vanskelig og kostbart å skaffe seg ny familiebolig, og valget falt på Raufoss. Synd for Gjøvik, men hyggelig for Vestre Toten. At det er et trangt boligmarked i Gjøvik er kjent fra før. Det bygges mange leilighetsbygg i sentrumsområdet, mens det er betydelig mindre å velge mellom dersom det er ønske om familiebolig, kanskje med et greit uteareal. Vi tror at denne utviklingen kommer til å fortsette. Både i Østre og Vestre Toten er det planer og igangsatt bygging

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 28. november 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook flipbook maker