Onsdag 28. november 2018

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

For at en metafor skal være god, må den alltid være et bilde man kan male. Voltaire

Ring oss!

www.gjoviksblad.no

Maleglede i 30 år feiret med utstilling

Gjøvik Maleklubb hadde nylig høstutstilling i Drenge- stua for å feire jubileum. 16 medlemmer bidro, sammen med sju gjesteutstillere blant tidligere medlemmer. De var invitert med i anledning klub- bens 30-årsjubileum. Av de 42 medlemmene møtes all- tid noen til de ukentlige malekvel- dene i lokalene i Jutulstien. – Da maler og snakker vi sam- men om vår felles interesse. Det er stor spredning i uttrykk, motivvalg og teknikk, men det er akkurat det som gjør det så interessant og spennende å møtes på denne måten. Da gir vi hverandre råd og deltar i hverandres utvikling. Det kan en lære mye av, sier leder Sigrun Blekastad Ellingsen i Gjøvik Maleklubb, som kan se til- bake på 30 år felles maleglede. På spørsmål om hvorfor hun og de andre maler, svarer hun: – Vi har vel noe inni oss som må ut gjennom kreativitet. Det deler vi med hverandre, sier hun. Selv har hun vært formingslæ- rer for barn og utvist mye kreati- vitet gjennom dette. – Men da jeg hadde passert 50 år savnet jeg å få ut min egen kre- ativitet, så jeg begynte å male for min egen glede, forteller hun. Kurs og utstillinger Det er ikke å komme fra at de fleste medlemmene er godt voks- ne. – Men nå er vi så heldige å ha Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Sigrun Blekastad Elllingsen, t.v., og Anne-Mette Milsem ved et av bildene førstnevnte hadde med på utstillingen i Drengestua.

fått med noen yngre i klubben, også noen med innvandrerbak- grunn. Det er fint. De har ofte en annen kulturbakgrunn som gir seg utslag i hva de maler og hvil- ke motiver de velger. Det er spennende, sier lederen. Klubben har tradisjon med en vår- og høstutstilling i Drenge- stua, noe det er fint å ha som mål med malearbeidet. Her får publi- kum se hvor stor bredde det er i maleuttrykk og motivvalg hos den enkelte. – Vi har også kurs for medlem-

mene. Ellers tar vi gjerne en tur til Oslo der vi besøker ulike kunstut- stillinger, sier Blekastad Ellingsen. Samarbeid med Løken To ganger har de også noe de kal- ler «korrektur». Da inviterer de en profesjonell maler som forteller dem hva de kan gjøre bedre, og snakker om hvordan og hvorfor det han snakker om fungerer i praksis. Det kan de lære mye av. Et medlem som alltid har tegnet og malt er Anne-Mette Milsem. – Jeg begynte med å tegne og

drive med porselensmaling. Så ble det akvareller og akrylmaling. Det gir meg mye å drive med maling som hobby, sier hun. I klubbens yngre dager hadde de et nært samarbeid med gjøvik-

kunstneren Leif Løken. – Så må du få med at det var Ola Sagli som var primus motor i oppstartstiden og vår første leder, sier dagens leder Sigrun Blekastad Ellingsen.

BILSTEREO OG BILDELER

To utstillingsbilder. Det til venstre er malt av gjesteutstiller Sonja Bakken og kalles «De grå husene». Det andre heter «Æda bæda» og er malt av medlem Inger Johanne Ingeberg.

Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik

NY TOPPMODELL! ENERGIKLASSE A+++

Det ypperste innen Japansk ingeniørkunst!

Husk EU-kontrollen

• 3100W ved -25°C • Testet til -35°C i uavhengig lab. • 4 unike farger 23.900,-

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

ÅRETS NYHET

NAF Senter Gjøvik 23 21 31 00 / naf.no

Rentefri avbetaling 24 mnd. 996,- pr mnd.

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Made with FlippingBook flipbook maker