591173367

Den aarlige Livrente, der opnaas af 100 Kr., og som betales for ■et Fjerdingaar ad Gangen, sidste Gang ved Udløbet af det Fjerdingaar, hvori den Forsikrede dør, udgør for Mænd. Kvinder.

A a rlig L iv re n te

A ld e r fyldt

A ld e r fyldt

A a rlig L iv ren te

A ld e r fyldt

A a rlig L iv re n te

A ld e r fyldt

A a rlig L iv re n te

A a r

A a r

K r. 0 .

K r. 0 .

A a r

K r. 0 .

A a r

K r. 0 .

35 ■5.26 61 8.91 ‘ 35 5.10 61 30 5.33 62 9.20 36 5.15 62 37 5.41 03 9.50 37 5.20 63- 38 5.49 64 9.82 38 5.20 64 39 5.58 65 10.19 39 5.32 65 40 5.67 06 10.59 40 5.39 66 41 5.77 07 11.02 41 5.40 67 9.70 42 5.87 08 11.48 42 5.54 68 10.12 43 5.98 09 11.97 43 5.62 69 10.54 44 6.10 70 12.49 44 5.71 70 10.98 45 6.22 71 13.06 45 5.81 71 11.47 46 0.32 72 13.61 40 5.87 72 11.95 47 6.44 73 14.15 47 5.94 73 12.41 48 6.55 74 14.72 48' 6.00 74 12.91 49 6.08 75 15.32 49 6.08 75 13.33 50 6.80 76 15.97 50 6.15 76 13.77 51 6.93 77 10.58 51 6.23 77 14.18 52 7.08 78 17.30 52 6.33 78 14.61 53 7.23 79 17.99 53 6.43 79 15.06 54 7.40 80 18.73 54 6.55 80 15.46 55 7.57 81 19.41 55 6.08 81 15.87 56 7.78 82 20.13 56 6.82 82 10.23 57 7.97 83 20.79 57 7.00 83 16.53 58 8.20 84 21.38 58 7.18 84 16.76 59 8.41 85 21.08 59 736 85 16.84 60 8.07 60 7.57 7.80 8.06 8.35 8 63 8.96 9 32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online