KampenModRotterne

A F S A M M E F O R F A T T E R

E RTIDL IGER E U D K O M M E T :

„ROTTERNE SAMT DERES FORHOLD TIL DET MODERNE SAMFUNDSLIV“ G Y L DE ND AL S KE B O G L AD E 1 9 0 0 UD SOLGT ! UD SOLGT !

„ L E R A T M I G R A T O I R (VANDRINGSROTTEN) UDGIVET AF „L’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA DESTRUCTION RATIONNELLE DES RATS“ 1 9 0 3 MED 3 SUPPLEMENTER I AARENE 1906—1908 OG 1910 UD SOLGT ! :: 3 OPLAG :: UDSOLGT I

„HVAD L O V E N

H A R GAVN ET!“

UDGIVET MED UNDERSTØTTELSE AF INDENRIGSMINISTERIET 1 9 1 0 UD SOLGT ! UD SOLGT !

591728296

Made with