KampenModRotterne

2 fi> (Q æ

EMI L Z U S C H L A Q '■t* D a m p e n mod ROTTERNE! ROTTEPLAGENS OPRINDELSE, UDVIKLING OG ORGANISEREDE BEKÆMPELSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNINGER OG KOMMUNER SAMT STATISTISKE OPLYSNINGER OM DE NAAEDE RESULTATER UDGIVET AF FORENINGEN TIL LOVORDNET UDRYDDELSE AF ROTTER I N D E N R I G S M I N I S T E R I E T V E J L E D N I N G

_— - --------------

^

I KOMMISSION HO S E I N A R H A R C K ’3 B O G H A N D E L KØ BE NH AVN MC MXXIII

RHB

v

Made with