Factsheet Noordoostpolder 2013

Noordoostpolder Deze factsheet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-18 jaar) in Noordoostpolder. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2013 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs (BO) en onder jongeren in klas 2 in het voortgezet onderwijs (VO). De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van die onderzoeken niet meegenomen. In 2013 zijn in de Noordoostpolder in totaal 2.004 kinderen opgeroepen voor een onderzoek. Dat waren 635 kinderen voor een PGO in groep 2; 694 kinderen in groep 7 en 675 jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Meer overgewicht in groep 7 In Noordoostpolder heeft 12% van de kinderen overgewicht en 2% obesitas. In Flevoland ligt het percentage met overgewicht iets hoger (17%). Meer kinderen in groep 7 dan in groep 2 hebben overgewicht.

Gewicht Noordoostpolder 2013

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO

Totaal Totaal Flevoland

Jeugdgezondheid 2013 Ondergewicht 13% 7%

8%

9%

8%

Normaal gewicht

77% 76% 79% 77%

75% 17%

Overgewicht

10%^ 17%^

14% 14%

^= Verschil tussen groep 2 en groep 7 (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with