DA_01

Omgangskunde: Groepsdynamica en Sociale Vaardigheden

TOETSIDENTIFICATIE Naam toets

Pitch: eigen gedrag in samenwerking

Toetscode Toetsversie

1

Naam kwalificatie

DA

Cohort

2016

Crebo kwalificatie Kerntaak/Kerntaken

1, 2 en 4

B-K1-W1 Neemt de hulpvraag in behandeling B-K2-W3 Geeft voorlichting en advies B-K4-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid

Werkproces(sen)

Verantwoordelijke(n)

H. van Tillo

AANWIJZINGEN VOOR DE STUDENT Toetsvorm

Pitch

Toetstijd (per student)

Minimaal 2 en maximaal 3 minuten

Aantal bladzijden

2

Aantal vragen/opdrachten

nvt nvt

Puntentelling

Cesuur (minimaal aantal te behalen punten voor een voldoende) Toegestane hulpmiddelen Beoordelingsresultaat

Zie pagina 2

Geen

O/V/G

Pagina 1 van 2

ROC Da Vinci College

Made with