Flemovo Dronten 2015

FLEMOVO 2014/2015 Dronten

Heeft overgewicht: 12%

Vindt het leuk op school: 50%

Ervaart goede gezondheid: 86%

Iets gedaan onder groepsdruk: 13%

Doet aan beweging: 87%

40%

Gebruikt energydrink: 14%

Hoort suizen/piepen: 13%

Seksualiteit

Heeft ooit gerookt: 10%

Heeft alcohol gedronken: 9%

O pvallend in D ronten I nleiding

A lgemene kenmerken +

Bronnen Methode Colofon

Made with