S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1934

Ugentlig© Oversigter

over

Fød s le r , Sygdomme og Dødsfa ld

i

København.

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1934.

|

5 9 de Aa rgang N r. 1— 5 2 .

K ø b e n h a v n — S. L. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i — 1 9 3 5

Made with