Jaktia - Jägaren

Öka dina chanser med rätt utrustning.

DANGATE FODERSPRIDARE WF-15 Timerstyrd 12 V foder­ spridare med möjlighet att ställa in spridning upp till 6 ggr/dag. Spridradie 30 m. 899:– NU 599:–

A

B

C

D

E

DANGATE ÄKTA BOKTJÄRA 5L DUNK Den mest effektiva boktjäran på marknaden! Pensla på lämpliga platser för att locka vildsvinen. 349:– NU 299:–

DANGATE BOKTJÄRA SPRAY Spraya tjära på lämpliga ställen för att locka vildsvin och klövvilt. 129:–

A. LOCKPIPA AND KLAUS WEISSKIRCHEN 349:– B. LOCKPIPA GÅS KLAUS WEISSKIRCHEN 349:– C. LOCKPIPA GRÄSAND PH-2 ZINK 449:– D. LOCKPIPA GRÅGÅS INTERFERENCE ZINK 449:– E. LOCKPIPA KANADAGÅS PC-1 ZINK 449:–

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online