48351_Forskningsetikk_nr2_2019_web

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 • Juni 2019 • 19. årgang Forsknings etikk

–OK fra mor er godt nok

Hva er forskning – egentlig?

Ingen stryker på «EU-kontrollen»

Stormfull skogforskning

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online