48351_Forskningsetikk_nr2_2019_web

Forsknings etikk B–blad / Returadresse: De nasjonale forskningsetiske komiteene • Kongens gate 14 • 0153 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål: Abonnement på Forskningsetikk er gratis!

Bestill papir og/eller digital utgave av bladet på etikkom.no/abonner eller send epost til ab@etikkom.no.

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.1 •Mars2019 •19.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.4 •Desember2018 •18.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.3 •Oktober2018 •18.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.2 •Juni2018 •18.årgang Forsknings etikk

Kommersialisering avoffentligfinansiert forskning: Publisere eller patentere?

Kunstig intelligens med ekte utfordringer

Statistikk: Slik unngår du fallgruvene

Nå fårbarn samtykke selv

Vanskeligåvære varsler

Sårbareellervanlige samfunnsborgere?

Tøftå formidle omstridt forskning

Sykehusmangler «fuskeutvalg»

Kritisketilkollektivt samtykke

Leiavåmålesmed enkle tall

Dårligkontrollpå dyrestudier

Jussentarover etikken

Finansiering: Etikk er god butikk

47673_forskningsetikk_nr2.indd 1

06.06.2018 13:52

Forskeresetter igang kronerulling

Vimisforstårklima- spådommer

Fra råtneepler til råtne tønner

Forskningsetikk kommer ut fire ganger i året. Det er mulig å abonnere til hele institusjonen din – oppgi i epost hvor mange utgaver du vil ha tilsendt. Skal du flytte? Husk å melde adresseendring.

DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 www.etikkom.no

NEM • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag . NENT • Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi NESH • Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online