Onsdag 18. november 2015

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

• DRENERING • VANN/AVLØP

– etablert 1928

Onsdag 18. november 2015 Nr. 42 • 88. årgang

Kommer med upopulære kutt

Vil vite mer om de ansatte

Foto: Thea Romsås

Skattedirektoratet har sagt nei til at Østre Toten kommune skal få bruke folkeregisteret til å søke på ansattes personlige opplysninger. Økonomisjef Ivar Dahl (bildet) forteller at kommunen vil søke igjen. Datatilsynet mener han må få samtykke av samtlige 1.200 ansatte i kommunen for even- tuelt å bruke registeret.

Side 5

Opplands beste avløser

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Selv om avløser Bente R. Grefsrud (bildet) egentlig steller med langt større dyr, tar hun seg også tid til å kose med fjøskat- ten på garden Glæserudstuen på Bøverbru. Nå er hun kåret til årets avløser i Oppland.

Side 4

Nå gir de seg på Stenberg

Foto: Mina B.Sveen

munene i 2016. I Østre Toten betyr det blant annet å kutte 15 sykehjemsplasser. I Vestre Toten går det mot stengt svømmehall på Reinsvoll og kutt i sko- lesvømminga. Side 10-11

Pyntet opp på bussholdeplass Rådmennene på Toten har hatt en drøy kamp med kalkulatoren for å få neste års budsjett til å gå i hop. Noen av kuttene blir upopulære, og det er Aslaug Dæhlen og Bjørn Fauchald (bildet) klar over. For det må spares 20 millioner kroner i hver av kom-

Snart advent!

K jolene til hverdags- og fest, skoleball eller bryllup finner du hos oss!

Totens Blad måtte jobbe litt for å finne dem som i hem- melighet hadde laget en eventyr- lig scene på bussholde- plassen på Lillo. Siste side

John Erik og Anne Mari Amlien (bildet) håper noen andre vil overta kafeen Ditlevines utsikt på Stenberg, for nå går ekteparet av med pensjon etter to år med kafé- drift. Potetsuppe og vafler blir det siste som står på menyen hos Anne Mari i desember.

Godt utvalg i advents- stjerner og julebelysning!

Gode tilbud på topper, bukser og skjørt!

Lena

Side 7

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Mina B. Sveen

Made with