591958968

Qlr. 37

K I ØBENHAVN

ÆRKEB ISKOP ABSALON RYTTERSTATUEN PAA HØJBRO PLADS

H I STOR I SK - TOPOGRA PH I SK BESKREVEN VED O. C. N I E L S E N , CASSERER , TOPOGRAPH.

K I Ø B E N H A V N 1 9 3 4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online