מכון חרוב - דו"ח שנתי 2016

ƒ–…ƒ‰Œ ˜‡Žƒ‡” ‚’‡ ‚‰‡–ƒ ‡Œ „ƒ‰‡– •Šƒ ˜‡–ƒŽ ˜‡Žƒ—Š ‚‰‡–

˜Š‰˜ ‡~Šƒ„~ ‡˜~ ‡’–€ ƒ”‡ ‹‡Š—ƒ–‡ ˆŠƒ –ƒ~Œ ƒ’ ƒ’

9765418 ‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ƒ’Œ• ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~‚ ƒ–…ƒ‰Œ 077-5150304 077-5150300

Haruv.org.il

https://www.facebook.com/haruvinstitute/

2017 ‡Žƒ‡ „ —˜ ƒƒ‡

Made with FlippingBook flipbook maker