Frölunda HC Partnerskap 22/23

VERKSAMHETEN

FLICKLAG & ACADEMY Tack vare den grund som Tjejhockeyskolan gav säsongen 2017/2018 kunde vi säsongen därpå driva föreningens första renodlade flicklag. I linje med föreningens jämställd- hetsplan har nya steg tagits varje säsong därefter. Med en etablerad hockeyskola för flickor, vår egen tjejcup, lag i seriespel och 50 aktiva tjejer i ungdomslag kunde vi under höstterminen 2021 äntligen öppna ett Hockey- gymnasium och en Academy även för tjejer. Tio tjejer har påbörjat sin utbildning tillsammans med oss, och ytterli- gare en omgång börjar till hösten. Tack vare det gedigna arbete som lagts ner, och på allt engagemang vi mötts av har vi som tidigare nämnts lyckats presentera Frölunda HCs första damlag – en säsong tidigare än planerat. Med start säsongen 2022/2023 kommer vi alltså att få se vårt nya damlag representera Frölundas färger på isen.

Vill du följa med oss på resan vidare mot en mer jämställd sport? Var med och stötta våra damer och flickor! Går du in som partner till vår flick- och academyverksamhet är du bland annat med och bidrar till att: • Stötta vårt nätverk för hockeyintresserade flickor 9–13 år med tre aktiviteter/år • Vi kan utveckla arbetet med de övriga 42 föreningarna i regionen med mål att skapa ett seriespel • Anordna sju clinics/säsong med deltagare från hela regionen • Genomföra en årlig tjejcup som spelas i Frölundaborg • Öka exponeringen av flickverksamheten i våra sociala kanaler

Utöver det arbete vi lägger ner i vår egen förening gör vi också mycket för hela regionen genom att hjälpa till och stötta föreningar med ledarutbildningar så att fler kan starta flicklag, allt för att vi på på sikt ska ha ett seriespel med lag i varje årskull. För oss är det av yttersta vikt att vi bygger verksamheten från grunden, så vi gör rätt från början och skapar ett bra underlag att hämta spelare från. Målsättningen är, precis som för herrarna, att laget ska bestå till 50 procent av egna spelare från regionen.

30

Made with FlippingBook flipbook maker