2014-vp-4-e5vvt

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

MBO-Verpleegkundige niveau 4

Opleiding :

Crebonummer:

95520

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

5 Werken binnen een branche (VVT)

2014-vp-4-e5vvt

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces

Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op

  

1

1.1

Herkansing:  ja  nee

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

  

2

2.2

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding MBO-Verpleegkundige niveau 4 Examencode 2014-vp-4-e5vvt

1

Made with