Vejviseren 1901

VEJVISER for Gjentofte-Ordrup Kommune.

19 01 .

g g j j j j S l j t

11B*

t

t t- f

Overretssagfører RIGENSTRUP,

Sagfører for Hellerup Handelsforening.

Kontor: N ygade4 2. Sal

Bopæl: Evanstonevej

Telefon Nr. 4401.

K jøbenhavn K. Kontortid 9—4.

Hellerup.

Tr. i Reglen efter Kl. 6.

Hellerup Materialhandel anbefaler

CoicniaX-, Material­ ist Delikatessevarer til Kjøbenhavns Priser. VIGGO HOFMAN. Hjørnet a f Strandvej og Carolinevej. T e le f o n 6 7 .

Made with