SundhedtilstandenKøbenhavn_1911

AARSBERETNING

ANGAAENDE

SUNDHEDSTILSTANDEN I KØBENHAVN

FOR

1911

AF

A. U L R I K Sladslæ ge

K Ø B E N H A V N F. E. B O R D I N G S B O G T R Y K K E R I 1912

Made with