1927 ny1

GENTOFTF KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET

ORDRUP-CHARLOTTENLUND BANK Telefon Ordrup407 og 408. Kontortid 10—3.og SVj—é1/*,Lørdag 10—2 og 5*/j'-'67*»' JÆGERSBORG ALLÉ 31. GJENTOFTE OG OMEGNS BANK Telefon Gjentofte 100og 185. Kontortid 10—3 og SV^-é1/*,Lørdag 10—2og 5-1/,—61 GJENTOFTEGADE 24* SKOVSHOVED BANK Telefon Ordrup 693. Kontortid 10—2 og 5—6. STRANDVEJ 323. Alle Bankforretninger udføres. Skatter modtages. Box udlejes. G j e n t o f t e K o m m u n e s v e j v i s e r £ å 1927 r !' M M W w Sm BANK ,, ’‘'"“’‘ s J u ^ nd VEJ i649i,'v',’“‘,‘Jagl02og5/*6/* M O D T A G E R PENGE T IL FO R R E N TN IN G LAAN YDES • VEXLER DISCONTERES Box^i udlejes * Kommuneskatter modtages L O K A L B A N K F OR H E L L E R U P OG O M B O N

m éÆ M Æ åm m w W b KI hh hm

m

N M t t m ååm I n H B n H M S

W m M im m m

Made with