Onsdag 08. juni 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen isolerglass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 8. juni 2016 Nr. 23 • 15. årgang Straks slutt på trykkerihistorien

Stolpejakt uten stolper

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Stolpejaktgeneral Arnfinn Pedersen (bildet) forteller at stol- pejakten av og til blir utsatt for rampestreker. Noen fjerner stol- pene. Snart er det kartslipp for 15 nye stolper, og prosjektlederen håper folk vil respektere både stol- pene og omgivelsene. Side 4 Avslører alle hemmeligheter

Jan Hjeldsbakken job- ber med programheftet til Urbane Totninger i Skistuvegen i Vardal (bildet). 30. juni er det imidlertid slutt på en over 40 år gammel trykkerihistorie. Etter flere år med røde tall i boka, legger nå Mariendal Trykkeri AS måneder på å ha job- bet her i 30 år. Det er litt snålt. Det har ikke helt gått opp for meg. Vi var et solid firma, sier Hjeldsbakken. Stadig sterkere kon- kurranse, spesielt fra utlandet, gjør det van- skelig i denne bran- sjen. Side 5 ned virksomheten. – Jeg mangler tre

I morgen får publikum en gyllen mulighet til å lære mer om Eiktunet når driftsleder Anders Brusveen og tidligere konserva- tor Anne-Lise Svendsen ved Mjøsmuseet (bildet) inviterer til rusletur med historisk vri. For det er mye folk flest ikke vet om Eiktunet. Side 8

Foto: Torbjørn Aurvåg

Enda flere skal ut på tur Søndag åpnet fem

Endelig

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 11. juni kl. 10–16 BRUKT- MARKED

sommer!

turstier i Biri. Runden langs Skulhuselva er helt ny. Tomine Aanerud Prøven og Åsne Aanerud Prøven (til høyre) koste seg ute i naturen. Håpet er at enda flere kom- mer seg ut på tur med de nye stiene. Side 7

Vi har sommer- antrekkene!

Velkommen!

Str. 42+

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Foto: Henrik Hornnæss

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Bærsøtmispel Stort utvalg i busker og trær! Tuespirea Pyntebark Potentilla

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

85;

85;

95;

200;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søndag kl.12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with