Onsdag 08. juni 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker. Aristoteles

Ring oss!

Elevene holder i hop på Biri ungdomsskole

Helene Jakobsen og Charlotte Eide benyt- tet anled- ningen til å få trent litt

ekstra på balansen.

I år arran- gerte elev- rådet fotball- turnering, hvor målet selvfølgelig var å ha det gøy sam- men med de andre elev- ene.

Mia Slåttsveen Engen, Eline Sand Haupberg, Anna Maria Pastalatzi, Andrine Haugen Engen og Emilie Kardel i 8. og 9. trinn ved Biri ungdomsskole syns «I hopes»-dagen er et flott tiltak.

Knallværet kom som bestilt, og elevene på Biri ungdoms- skole storkoste seg med ute- aktiviteter på den årlige «I hopes»-dagen i forrige uke.

med på fellesaktiviteter denne dagen. Antimobbetiltak – Det er elevrådet som arrange- rer «I hopes»-dagen vår, og de planlegger litt ulike aktiviteter fra år til år. Dagen er et tiltak mot mobbing, og har blitt arran- gert her på Biri ungdomsskole i mange år, forteller rektor Hilde Dahl Lønstad. «I hopes»-dagen passer dess- uten godt inn i tiltakene som skolen gjennomfører som følge av at de er Miljøfyrtårn, der de jobber for å ivareta et godt miljø både fysisk og psykisk. – Jeg tror de aller fleste ele- vene syns det er veldig artig med en slik dag, sier rektor.

I fotballturneringa var målet rett og slett å delta og ha det artig sammen med medelever, og arrangørene er åpenbart på godfot med værgudene, for var- mere har det vel sjelden vært på idrettsplassen like ovenfor sko- len. – I fotballturneringa spiller alle mot alle, så det er kjempe- gøy. Så er det jo ekstra artig å være ute hele dagen når det er så fint vær, mener Sand Haupberg og de andre jentene som fortsatt venter på at sine respektive lag skal ut i kamp. Sang og grillmat I grillpausa vartet Andrea Brendbakken, Marie Stensby Hagen, Sigrid Strand, Shalom Gutama og Marte Ødegården fra valgfaggruppa sal og scene opp med sang utenfor skolen, og både lærere og elever benyt- tet anledningen til å rocke litt

Litt hopp og sprell ble det også tid til på den årlige «I hopes»- dagen.

Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no

– Jeg syns det er kjempefint at vi har denne dagen. Her blir vi kjent med hverandre på litt flere måter, og vi får omgås på tvers av trinnene, smiler Eline Sand Haupberg og Emilie Kardel, som steker i sola sammen med venninnene mens de venter på deres tur i fotballturneringa. «I hopes»-dagen på Biri ung- domsskole har blitt et årlig inn- slag i timeplanen, og alle de 122 ungdomsskoleelevene er

med dansefoten. – Noen av sangene har vi øvd på, men det kommer jo noen ønskelåter, så da blir det litt improvisasjon også, sier Ødegården til Gjøviks Blad mellom låtene. Avgangselevene på Biri ung- domsskole har allerede gjort seg ferdig med skriftlig eksamen, så nå er det bare den muntlige

delen som gjenstår. Og det pas- ser kanskje bra med en dag bare ment for lek og moro midt i eksamensperioden? – Ja, «I hopes»-dagen er jo en fin dag for å koble av litt, og bare ha det gøy sammen med de andre elevene, mener Helene Jakobsen og Charlotte Eide, som utfordret balansen ved å gå på line. ening, og inviterer til «Syng med oss»-kveld på Breidablikk i Vardal i morgen torsdag. Koret byr på seg selv, og vil gjerne ha med publikum på allsang til kjente og kjære låter. Dette blir en utformell kveld hvor Grande mannskor setter punktum for sesongen, og sanitetsforeningen ordner med kaffe og litt å bite i.

Allsang i Vardal i morgen

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Grande mannskor har gått i to- spann med Haug sanitetsfor-

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

KVALITETSVARMEPUMPER

SJEKK VÅRE PRISER!

Made with