Vejviseren 1923

H P H , ■¡¡¡j® Københavns Biskontobank og Revisioasbaøir &É Hellerup Afdeling '

r»t«f«n n»

r

1;0—8 og $%-—&7v Lffrirf&g i- Modtager Fenge ti l Forrentning J B o x e r *tfdltjiiS" £ra aarlig :V asr «1 i s a g j£s* | modtages Hi Opbe t3nog Gjentofte Konimunes

Vejviser

5KBK^g«53i^\BBia^gK8gBi'iiiwiiiiiiiii "i'»w m m t

Hvor!ænge endnu vi! De lide under mjangelfufe Y&r*** 1®* Støvfog) i Røg i Stue Fodkulde og generende, iStraalevarme,, dpglig^t |Ærgipel#ér::--ved i Køkkeii, Rad og- Sov.efyæml&é$Æ

Made with