Vejviseren 1923

I VEJVISER FÖR I G jentofte K ommune

Ordrup-Charlottenlund Bank Jægersborg Allé 31. Tlf. OrdruD407 og408 f

1923

UDGIVET AF PS. SKATTEINSPEKTØR L. LARSEN

(24DE AARGANG)

____

Laa Qc

Pant

eller Kaution, Byggelaan

PR IS 10 KR.

Indløsning af Kupons og .iidtrilkne Obligationer

B o x e r u d l e j e s fra 1 0 K r . V æ rd ier m o d t a g e s i D ep ot

KJØBENHAVN I KOMMISSION HOS G. E. G. GAD BIANCO L'UNOS BOGTRYKKERI

Made with