Vejviseren 1923

Hellerup

NEW ZEALAND “IMPERIAL BEE”

Syge- og

Begrave .;

Statsanerkendt.

S t i f t et 1894.

HONNING

Ca. 2 0 0 0 M ed lemm er. Kontor: Strandvejen 76, Stuen. Kontortid hver Dag fra 10—3 samt Mandag og Fredag fra 6—8 Aftern Optager Mærtd og Kvinder fra 14—40 Aar. Tlf. Helrup 95.

FINESTE KVALITET; GARANTERET REN * . ' I originale Pakninger: Glas' med Skruelaag

Formand: H. P. Hansen. Mantziusvej 15 :: Tlf. Helrup 204.

TyVYYVYNVvVYVAVSVVYYtr^^

O. N I E L S E N S KØ BM A N D S FO R R E TN IN G

Glas “Toby Jugs’L . Glas “Tumblers” Monopots og Daaser FAAS OVERALT * £neforliaiidling for Europa: A-. J. Mills & Co., Ltd., Tooley Street^ London,. S. E. 1. " /R e p ræ s e n ta n t fjor D a n m a rk og S ve rig e : HENRY SØRENSEN •KØBENHAVN K. •' • •••

(Grundlagt 1854). G e n t o f t e Hovedgade 29. Telefon Gentofte 493.

Special-Afdeling for: Farver,Materialj Tapeter, fotograf. Artikler, j

Special-Afdeling for: Viktualier,

Paalæg samt Delikatesser.

Special-Afdeling for: Kolonial, Vin samt Konserves, tlf, Gentofte 13.

Sygepleje og

S p e c ia l-A fd e lin g for:

Forbindstoffer. Tlf. Gentofte 13.

Trælast, Bygningsmaterialer, Brænde­ skæreri. :: Hønsefoder, Tørvestrøelse. Kul, Kokes og Brænde.

' Nyhavn .53. Telef. Central 878. SALG KUN TIL GROSSISTER

Made with