Vejviseren 1923

NORDSJÆLANDS

ELEKTRICITETS

OGSPORVEJSAKTIESELSKAB

'mm « m f

■ *

installationer maa kun udfør^iaiide autoriserede instal­ latører'; Fortegnelse over disse udleveres paa Forlangende fra Selskabet. - Henvendelse om Strømforsyning sker gessnens Instal­ latørerne^ Udstillingslokale og Lampeekspedition: Strandvej 163, St., Hellerup (Telefon Helrup 1200)1 Hovedkontor, hvor enhver Oplysning angaaende Strøm­ forsyning og Installationsanliggender kan faas, er: Strandvej 163, 2., Hellerup (Telefon Helrup 1200). Henvendelser angaaende Aflæsning, Overdragelse og Nedtagning af Maaiere rettés under Angivelse af Maale- rens Nummer til Installationsafdelingen: Strandvej 274, Skovshoved (Telefon Ordrup 1001).

Made with