Vejviseren 1923

Bianco Luno So ld en feldtsg. 3

V

GRUNDLAGT 183$! ★

Statistiske og videnskabelige Værker Forretningstryksager • Festskrifter • Farvetryk Blade og Tidsskrifter • Aktiebreve •Værdi­ papirer • Illustrerede Kataloger Masseoplag H

¿^tråndvB] rnellem_ ¿Margrethéyejí og iIvAurehøjyej. /. ~Straindvej .Hj. af PhlsterSyej. Strandvej (Bomhusety véd-^Over Stal- ;,^den“r Strandvej Hj. af Skoyshovédvéj. .Strandvej 'udfor TegigaardsyejV vGbrfstiansholm iúdfor Bazapbygningén Heaierppvej udfor Beb‘ekkav|jS; ' ■. ^ Maglémqsevej; Hj.; af Kayseifsjféj. , Jægersborg Allé Hj- a^fLindefaardsvej. •'QMilipv.ej. udfor Lindegaard’svej. ‘HS^®^ÁA¿dpv4¡¿Pj- éf Kirkeby *^ Fenivejeh Hj. af Beriistprffsvej.: Bernstorf^svej Hj. af. Ejjviiidsl||. Bernstorffsvej ?Hj.-. ai Egebjerg Allé, :^*|i&jaril0.fte'.Alié).v , ■ ípaunégaáMsvej,. -^j '-'aí ; KOngelysvej -(Gjeptofte Tprv®^; VedyBrnien'vi Gjentofte, Hj 'af St^tions^j

Brandstationen: HeUqrupvej'5..»' &tMel$in(g'om Ildebrand: g-He-llerup ^OO,' H Telefonvagten ■V: , —■ t$0. Herfra. Omstilling" til: > Kontoret 9^12. . Brandinspektørén. *•

fe.Wpeta*apdihspektøren. . Brapias||||’éntén^.'''’1

'MékanTCeteAogfGliauf-

.féier.

B oliger: BrapdinspektørvE.jNorupi ifiellempVi.-B^ Hellerup 866. , . ^Vicebrandinspektør C. Larsen,^Joltaii- ^*HeliéjupT201 - Brandassistent M. JbhsÉS^ 19v_',g| Hellerup ¿"941. ' Offentlige Brandalarmer:*' • ^atndstationen .Hellerupvej*5: • t'Sjtrandvéj Hj. af Gallisensvej.

Vángedevej' Hj. af Lyngbyvej.^- rJægersborg,-Kas'ernégaarden. f

T e l e f o n e r C e n t r a l 7 8 1 - 1 1 1 4 - 1 1 3 4

Made with