חיפה - צפון - השתלמויות תשעה 2014-2015

השתלמויות תשע”ה 2014-2015

ארגון המורים העל-יסודיים

הנחיית קבוצות אומנות ויצירה עין הוד תיאטרון וקולנוע צפייה מודרכת

לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ה

קורסים מרוכזים

הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי

העצמה ואימון אישי למידה מרחוק

סיורים והרצאות ברחבי ישראל הכשרת בעלי תפקידים

קורסי רשות

קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות ע”י משרד החינוך

Made with