periode 13

ME gerelateerde KPI's van pers 20 per periode.

uren

uren

6. Productietijd werklijk versus norm P20

1. Urenafbouw managemantverlies Pers 20

700

800

600

700

597

500

600

514

506

478

476

500

400

434

429

410

409

400

300

300

200

248

200

100

100

0

0

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bewerkingstijd

Ombouw/Instellen/Wissel

stilstandsverliezen excl. omb.

Managementverliezen

Productietijd

productietijd norm

Wentl.

Uren

uren

7. Snelheid W/N uren en breuken W/N P20

2. Stilstandverliezen productie incl. ombouwen pers 20

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

60

250

50

200

40

150

30

100

20

24

20

19

18

17

50

16

15

10

14

0 5.000

8

21 28

14 20 13 22 30 33 33 41

5

0

0

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Productieverstoringen

Cilindercorrectie

Papierbreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

Nettooutput p/u

Nettooutput norm

Papierbreuk

Papierbreuk norm

uren

3. storingen groter dan 3 uur en preventiefonderhoud 1e & 2e lijns P20

250.000 exempl.

Uren

8. Stilstandsverlies W/N en teveel gedrukt P20

250

100 120 140 160 180 200

200

200.000

150

150.000

100

100.000

0 20 40 60 80

50

50.000

19

14

8

2

17

19

51.322

9

27

46.459

45.341

20

40.029

39.902

8

36.207

40.102

0

30.746 0

26.743

24.809

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Stilstandsverliezen

Stilstandsverlies norm

Teveel gedrukt

storingen > 3 uur

onderhoud preventie1e& 2e lijns

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 uren

Wentl.

%

4. Aanloopwentelingen W/N en Inschietpercentage P20

9. Verminderde snelheid W/N en inschiet W/N P20

250.000

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

6,0%

5,0%

200.000

4,0%

150.000

3,0%

51

47

47

100.000

46

2,0%

38

37

36

35

35

25

50.000

1,0%

0,0%

0

4

5

6 7

8

9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aanloopwentelingen

norm aanloopwentelingen

Inschiet werkelijk

Inschiet norm

Verminderdesnelheid

Norm verminderdesnelheid

Inschiet percentageP20

Streven inschiet %

uren

10. Ombouwen W/N P20

5. Verbruikte rollen en breukpercentage P20

100 120 140 160 180 200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

10% 12% 14% 16% 18% 20%

0% 2% 4% 6% 8%

0 20 40 60 80

5,1%

7,2%

4,8%

4,6%

4,6%

4,2%

3,9%

3,3%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,7%

2,5%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Verbuikte rollen

Percentagebreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

ombouwen norm

KPI'S pers 20

Made with