Reader Prasad bereiden en vegetarisme.

2

“O mensheid, komt allen tezamen door gebed aan God, Hij die enkel Eén is, Allesdoordrongen en geliefd door alle mensen, Hij die altijd bestaat en altijd zal bestaan tot in eeuwigheid, Hij die nieuwe werelden manifesteert in de cycli van zijn eigen creatie, Hij die alles onderhoudt, Hij die door verschillende manieren of wegen wordt benaderd, al die wegen leiden slechts en enkel naar Hem alleen; want waarlijk Hij is Eén.”

Atharva veda 7.21.1 Saama veda 372

Het is onzinnig om te claimen dat een specifieke religie, beweging of visie de ware of de beste is. Het Hindoeïsme leert in alle nederigheid dat elke religieuze stroming uiteindelijk naar God leidt, aangezien er in werkelijkheid maar één God is zonder een tweede. Bidden tot God en bewust zijn van het feit dat Hij in alles aanwezig is, bindt uiteindelijk de gehele mensheid, ongeacht, ras, religie, cultuur of geslacht.

©Stichting Niraja, postbus 3172 3003 AD Rotterdam, info@stichtingniraja.nl, www.stichtingniraja.nl. Giro: 5825750, KvKnr: 27368640

Made with