Onsdag 08. november 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

BESØK

NYT VARIERTE

FRISTENDE GODE VENNER!

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 8. november 2017 Nr. 40 • 16. årgang Språkkunnskaper gjør en forskjell

Utfordringer i rådhuset

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Det var knyttet stor spenning til å flytte 280 rådhusansatte til det midlertidige rådhuset i Øvre Torvgate. – Dette er et av de stør- ste flyttelassene i Gjøviks histo- rie, sier kommunalsjef Marit Lium Dahlborg (bildet). – Mye var på stell, men ikke alt har gått knirkefritt, sier kommunalsjefen, som likevel synes det har gått bra totalt sett. Side 8 Må bygge ut i Dalborgmarka

Stein Giæver (bildet) i Horisont Miljøpark IKS har fått 24 nye ansatte i datterselskapet Horisont Renovasjon etter Reno Norden- konkursen. Nå må det bygges for å få plass til både mor og datter i Hunndalen. Side 4

28 år gamle Aneta Latuszek fra Polen (bildet) skulle jobbe tre måneder i Norge. Nå har det gått seks år, og hun er godt etablert i Gjøvik. En stor utfordring har vært å lære seg norsk. Nå har hun begynt på norsk- kurs arrangert av arbeidsgiveren, for det å kunne språ- ket gjør en stor forskjell både i arbeidslivet og på fritida. Det er både hun og arbeidskolleger enige om. Kurset er statlig finansiert, gjennom Kompetanse Norge. – Jeg er blitt flinkere til å snakke norsk nå, sier Aneta. Side 3

Foto: Marit Mathisen

gir

HUSK FARSDAG SØNDAG 12/11 – vi har gavene som gleder!

Julebord

189,-

3-i-1

! " # " " "

En rasende Mjøen

Midten

Lena - Tlf. 61 16 17 77

!" " #$ #% &'" ()* &+

/

0

+

, - .

! "

"

Made with FlippingBook flipbook maker