בחבל מודיעין - דצמבר 2012

מועצה אזורית חבל מודיעין – אגף החינוך

מלגות לסטודנטים מלגות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה לתושבי המועצה, לשנה”ל תשע”ג מלגות לתואר ראשון התנאים לקבלת מלגה: לימודים לתואר ראשון בלבד # תושב המועצה לפחות 3 שנים לימודים במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר המועצה להשכלה גבוהה בארץ #

סטודנטים שאינם מקבלים מימון ללמודים, # תכנית לימודים שלא תפחת מ- 81 שעות שבועיות # מגישי בקשה ראשונה ושנייה בלבד (לא ניתן להגיש בפעם השלישית) # העולה על סך 3/1 שכר הלימוד התחייבות לתרומה לקהילה בהיקף של 03 שעות שנתיות # שירות צבאי / לאומי #

שנה ב’: 000,1 שקל. # גובה מלגה שנה א’: 000,2 שקל # הלוואות לסטודנטים מבנק לאומי סניף יהוד

לסטודנטים העומדים בקריטריונים, יש אפשרות לקבל הלוואה מבנק לאומי ביהוד (במקום מלגה) בסכום של עד 03 אלף שקל בתנאים מצוינים, כאשר הריבית מסובסדת על ידי המועצה ל-3 שנים בעת פתיחת חשבון “לאומי סטודנט” מענק הצטרפות של עד # וההחזר מתחיל רק בסיום הלימודים לפרטים נוספים: לאומי יהוד, כרמית פלדמן, טל’ 7134935-30 # 003,1 שקל מלגות לסטודנטים ע”ש אברהם טולדנו ז”ל - לתואר שני ומעלה משפחת טולדנו בשיתוף המועצה, יעניקו מלגות לסטודנטים לתואר שני ומעלה לזכרו של המחנך הדגול והמורה למדעים אברהם טולדנו ז”ל, תושב רינתיה. המלגה תינתן חד פעמית לסטודנטים אשר יעמדו בתנאים הנ”ל. גובה המלגה – 000,3 שקל. המלגות יחולקו רק לאחר ביצוע תרומה לקהילה! ניתן להתחיל בביצוע שעות ההתנדבות מיידית, על מנת להשלים את שעות ההתנדבות עד מועד חלוקת המלגות. חשוב: אין להתחיל את ההתנדבות אלא לאחר אישור הוועדה. לתיאום השיבוץ, יש לפנות hava770@walla.com לרכזת שיבוץ סטודנטים גב’ חוה גרמה, טל’ 0771452-250 דוא”ל: מועד אחרון להגשת הטפסים – 21.21.13 טפסי בקשה למלגה ניתן להוריד מאתר המועצה ובאגף החינוך במועצה. www.modiin-region.muni.il באינטרנט - לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת כהן, מזכירות אגף החינוך, טל’ 1182279 – 30 שלוחה 1 efratc@modiin-region.muni.il דוא”ל:

נתן ריגלר, ראש אגף החינוך

שמעון סוסן, ראש המועצה

Made with