591968378

Nøjsomheds gamle Have har maat- te t vige for Øksen —, snart er den sidste Duft af Landlighed for­ svunden fra. Østerbro, det Øster­ bro, hvorom Fru Sødring skrev saa begejstret. Kun hist og her er endnu levnet en sidste beskeden Rest, der staar fremmed og halvt uforstaaet midt imellem de omgivende Nybygninger. Ja, et Par Villaenklaver er her endnu og hist og her en lille Trægruppe, saaledes den Gruppe af 8 Lindetræer, som endnu staar paa Melchiors Plads. Det er et Minde om gamle Krause, der i sin Tid selv har plantet dem. Hans Have, hvoraf de var en Del, har længst maattet vige Pladsen for de nye Gade­ anlæg, som han selv var med til a t skabe.

Made with FlippingBook Learn more on our blog