Vejviseren 1916

benhavns Laane- pBR Hellerup Afdeling F o re ta ge r a lle aim. B Eksp. 10-8 og 61/8*7. Indlaan B o x e r BM H g i og Indskud paa B **ÉM. V æ r Smaa Boxer til Opbevaring af L iv s p o lic e r^ m v k k e r ^ jJ ^ ^ n trj d is a g e r B an k fo r re

O p b e v a r in g * m o d ta g ø ø 1

■ H

m

E R f l

XQNaHLIQ HOFBflQER JÆ â jS R S B O R a A L L É 34 TELEFONER: ORDRUP 3« og 760

UDSALO:

B ernstortfsve,' 100 HellerupveJ 43 | [ Telt. Hellerup 491 y Duntzfeldts Alle 1 — Hellerup 487 x Rebekkave] 31 . . — Hellerup 849 ÿ Strandvej 136 . jH . — Hellerup 13 . sy

Leverandør til

J J

Hans Majestæt Kongens

Hofholdning

Made with