קוראים ב-א 4 חמד 21.7

חגית פורת

ויטל גייגר (פרלמן)

-א' ְ ים בּ ִ א ְ קוֹר

4

סֶגוֹל צֵירֶה

כְּיַד הַדִמְיוֹן

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker