קוראים חמד 4

פיתוח וכתיבה: ויטל גייגר (פרלמן) וחגית פורת ניהול צוות שפה: ד"ר צילה שלום יועצת אקדמית: ד"ר עמליה בר–און

עריכת לשון: שלומית ברנע קריאה והערות: עינת נוימן עריכת מגדר: נטע פילוסוף

תודתנו נתונה לתהלה שפירא, שהקדישה מזמנה, קראה והעירה. תודות למורות שסייעו בהתאמת ספר הלימוד לחמ"ד - בהארות, בעצות ובמתן דגשים: לריסה לחצ'קוב, אושרת כהן, שירלי ארמן ונוית פנחסוב.

עיצוב וביצוע גרפי: סטודיו ארז, נועם שושן איורים: שחר נבות, כרמית גלעדי - פולארד, אינה קצב, אודי טאוב הפקה: רון וכטל

עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ממקורות חיצוניים. אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות. אם יבוא הדבר לידיעתנו, נפעל כדי לתקנו במהדורות הבאות.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

© כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים יסוד 03-5587990 ' , אזור התעשייה חולון טל 34 רח' החופר 2015 נדפס בישראל, תשע"ה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker