Vejviseren 1921

GENTOFTF KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET

ionsbank

M o d t a g e r P e n g e il| | F o r r e n tn fii:g Boxe r Væ rdisager udlejes fra 5 Kr. aarlig inpdtages til Opbevaring Gjentofte Kommunes /T\ Velviser

M iy Å N X Æ :P F E «

9 b i l U G S T « 9 9 K j ø b e n h a v n s T æ p p e l a g e t H É tLE RU ^A rD E lIN fe m 9 $ « S T R A N D # 165

Made with