פרסומידע - גיליון 876

מהמכון שלֹ נועה רותם SHIRA

הסרת שיער - הטכנולֹוגיה המתקֱדִמת ביותר מזותרפיה - טיפולֹ לֹקֱמטיםטיפולֹ בצלֹקֱות אקֱנה טיפולֹי פנים עיצוב גבות שעוות פנים וגוף SHR לֹרגלֹ התחדִשות המכון הסרתשיער מבצע 30 % הנחה! ב-

מהיר יותר

לֹלֹא כאבים

מסיר לֹצמיתות

054-2111351 . טלֹ

יעילֹ יותר

לֹחברת אגדִ תעבורה

דִרוש/ה נציג/ת שירות לֹקֱוחות מתן שירות ומענה לֹתושבי האזור ברמה שלֹ זמני אוטובוסים ושאלֹות נוסעים.

& לֹשעה 30 : שכר פרמיות עלֹ כמות טיפולֹ + בשיחות ומינימום משמרות ניסיון בשירות לֹקֱוחות מעלֹ שנה-חובה יכולֹת הגעה לֹמשמרות המבוקֱשות

משמרות:

א'-ה' 18:30-24:30 ,11:30-19:00 ,04:30-12:00

יכולֹת הקֱשבה וסבלֹנות ידִע בסביבה ממוחשבת

ו' - ערבי חג: עדִ שעה לֹפני שבת. 04:30 מוצ"ש: שעה אחרי צאת שבת.

המוקֱדִ ממוקֱם באזור תעשיה גוש עציון

054-2505888 : אופיר

הגעה וחזרה יבוצע ע"י הסעות.

ofira@egged-taavura.co.il

| 12.1.2018 | כה’ טבת תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online