Onsdag 30. august 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Onsdag 30. august 2017 Nr. 30 • 16. årgang Politikerne avgjør fergas framtid

Dobbeltspor i skiløypa

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Snart kan både turgåere og skilø- pere gå side om side i lysløypa i Sørbyen. – Første etappe med turveg ned til Kopperud skole skal være ferdig i år. Neste år tas strekningen helt ned til Nye Vestre Totenveg, opplyser Halvor Bjaaland, leder for bymiljøavde- lingen. Side 11

Har tilpasset seg markedet

TOPRO startet som en ren attfø- ringsbedrift i 1966. I dag teller TOPRO-konsernet rundt 270 ansatte med hovedsete på Rambekk og salgsselskaper i både Tyskland og England. – Vi har alltid forsøkt å tilpasse oss behovene, forteller administre- rende direktør i TOPRO AS, Rune Midtun. Midten «Gifteklar» ordfører

Foto: Svein Sjølie

1. oktober går liggetillatelsen for Mjøsfergen III ut. Ordfører Bjørn Iddberg sier saken nå må behand- les av formannskapet. Etter at det er slutt på res- taurantvirksomheten om bord, er vilkårene for tilla- telsen brutt. – Aller helst vil jeg jo ha ferga lig- gende ved kai i Gjøvik og leie den ut til seriøse dri- vere, sier eier Atle Kollevåg. Bård Plassen (bildet) og resten av styret i Gjøvik båtforening håper at Mjøsfergen kan bli flyttet en gang for alle. Foreningen ønsker å utvide småbåthavna, slik at ventelistene kan bli kortere og området penere. Side 5

Tøff start på skoleåret

Emilie Katrine Bilgrav Sæther (bildet) fra Gjøvik fikk en tøff start på sitt utvekslingsår i USA. 17-åringen bor nå hos en vertsfamilie i Texas, der en tropisk storm har slått inn med rekordnedbør. Hun har det bra, men har møtt på en del praktiske utfordringer på grunn av uværet. Side 8

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Fra nyttår kan du gifte deg hos ordføreren. Da overtar nemlig kommunene ansvaret for borger- lige vigsler. Ordfører Bjørn Iddberg og kommunalsjef Marit Lium Dahlborg regner med at kommunen vil foreta rundt 40 vielser i året. Side 3

Saueforviklinger i sentrum

Side 4

Foto: Privat

Aksjonerer mot planter

gir

SALG NÅ ER DET BILLIG NÅ ! Velkommen innom for et røverkjøp! Finale

Vi har alt du trenger av HOBBYARTIKKLER!

– Kjempespringfrøplantene er pene å se på. Men de er svartlis- tet og bør og skal bort. De sprer seg i en veldig fart og er uønsket i vår fauna, sier Anette Hauger på Biristrand. Ei aksjonsgruppe jobber med problemet. Side 2

189,-

"

#$%

3-i-1

&' ( ' %

!

Str. 42+

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook Learn more on our blog