292672217

Indberetning

fra

Cand. polyt. Chr. Krarup

til

Kjøbenhavns Magistrats 2den Afdeling

om

Virksomheden a f det i Kommunehospitalet indrettede Ventilationsapparat.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. Il, S c h n 11 1 . 1869.

Made with FlippingBook flipbook maker