Nordwin3en4

Legenda De verschillende opleidingen van Nordwin College

MBO 3&4 op Nordwin College Je leert vanuit de beroepspraktijk, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van competenties (vaardigheden). Er is aandacht voor kennis, maar ook voor het ontwikkelen van allerlei persoonlijke, praktische en sociale vaardigheden. We verwachten van je dat je zelf actief deelneemt aan het leerproces. De docenten ondersteunen, stimuleren en begeleiden je hierbij. Competentiegericht onderwijs Bij ons MBO staat competentiegericht onderwijs centraal. Dat betekent dat je straks, als vakman of vakvrouw, weet hoe je moet handelen en presteren in een bepaalde beroepssituatie. Daarvoor heb je een aantal dingen nodig, zoals vakkennis, persoonlijke vaardigheden en de wil om een goede prestatie te leveren. Tijdens de opleiding werken we veel in de praktijk. De inhoud en de manier van lesgeven zijn daarop afgestemd. Keuzedelen: een deel van je opleiding zelf invullen! Naast de standaardvakken heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je oplei- ding zelf invullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw specialisme, interesse, hobby en toekomst- droom! Check de actuele informatie op onze website. Je eigen studiecoach Als je een opleiding bij ons volgt, krijg je een ‘eigen’ studiecoach. Die bespreekt met jou je studievoortgang, hoe het met je gaat en hoe je je studie het beste kunt gaan inrichten. Dat gebeurt individueel, maar ook in studiecoachgroepen. Je overlegt met je ‘eigen’ studiecoach bijvoorbeeld over je stage of werk en welke vakken je moet of wilt gaan volgen. Steunpunt Studentenzorg We willen graag dat je je thuis voelt bij ons MBO. Daarom kun je met vragen en problemen tijdens je studie terecht bij het Steunpunt Studentenzorg. Andere taken van het Steunpunt Studentenzorg zijn het begeleiden van studenten en het coördineren van de intake, tussentijdse in- en uitstroom en externe contacten. Regioleren We werken op school met regioleren. Regioleren is een vorm van leren waarbij studenten van niveau 3&4 opdrachten uitvoeren in de praktijk. Echte opdrachten van het bedrijfsleven en overhe- den in de regio, zodat studenten in contact komen met vraag- stukken in een maatschappelijke context. Regioleren leidt tot grotere betrokkenheid bij studenten en bij regionale bedrijven. Bovendien trainen we studenten op deze manier in onderne- mendheid en bereiden we hen voor op de arbeidsmarkt. Een diploma... en dan? Na je diploma kun je aan het werk bij een tal van leuke en interessante bedrijven! Maar je kunt er ook voor kiezen om na het behalen van je niveau 4-diploma door te leren op het HBO.

BLOEM & DESIGN

weg naar een creatief beroep!

MBO-bloem & design

DIER & WELZIJN

weg naar een uitdagend beroep!

MBO-dierverzorging MBO-paardenhouderij MBO-dierenartsassistent paraveterinair

AGRO, HANDEL & TECHNIEK

weg naar een groen & duurzaam be roep!

MBO-melkveehouderij MBO-loonwerk MBO-teelt & technologie

Op weg naar een uitdagend beroep!

TUIN, LANDSCHAP & RECREATIE

weg naar een groen & duurzaam be roep!

Volg je eigen weg!

MBO-natuur & recreatie MBO-hovenier

LIFE SCIENCES

weg naar een uitdagend beroep!

Food Laboratorium Milieu Procestechniek Water

Routekaart MBO 3&4 studiejaar 2017/2018

Made with