כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוגוסט 2017 - גיליון 242